header

sk   en

Spoločnosť CONSULTATIO poskytuje audítorské, účtovné, daňové a poradenské služby.

Sme flexibilná spoločnosť fungujúca pomocou úzkej tímovej spolupráce, čo umožňuje rýchlo a efektívne vyriešiť aj náročné a jedinečné požiadavky. Naši klienti profitujú zo skúseností a odborných znalostí medzinárodne pôsobiacej spoločnosti.

  •  Daňové poradenstvo

      Od daňových priznaní až po zastupovanie pred daňovým úradom.

  •  Audit

      Od jednoduchých auditov účtovných závierok až po „Due Dilligence“.

  •  Špeciálne poradenstvo

      Od finančného poradenstva až po investičné plánovanie.